2014 మాఘపౌర్ణమి బోధామృత స్రవంతి


మరింత సమగ్రత కోసం ఈ links చూడగలరు
http://maagha-pournami.blogspot.com
http://upanishath-saaram.blogspot.com
http://chathurvidha-shushrooshalu.blogspot.com

పంచభ్రమ నివృత్తి, అమృతబిందు ఉపనిషత్, శ్రీ గురు స్తుతి, గురుపూజ మొ||వి.