ఓం

శ్రీ గురుభ్యోనమః

Name
Blog link
Download
1
ఉపనిషత్‌ సార సంగ్రహ దర్శిని
Pdf
Mp3
2
చతుర్విధ శుశ్రూషలు
Pdf
Mp3
3
శ్రీరామనవమి  (మార్చి 28) నాటి సత్సంగ బోధ
Pdf
Mp3
4
షోడశ (16) అవస్థలు
Pdf
Mp3
5
అమృతబిందూపనిషత్‌
Pdf
Mp3
6
పంచ వృత్తులు
Pdf
Mp3
7
సమ ప్రాణాయామం
Pdf
Mp3
8
సాంఖ్య తారక అమనస్క యోగము
Pdf
Mp3
9
శ్రవణ-మనన-నిధి-ధ్యాస
Pdf
Mp3
10
బుద్ధి - (సునిశితత్వము-సూక్ష్మత్వము-తీక్షణత్వము)
Pdf
Mp3
11
పంచ కోశ నిరసన
Pdf
Mp3
12
పంచ భ్రమ నివృత్తి
Pdf
Mp3

Note: పై blogsలో చాలా వరకూ proofreading పూర్తికాలేదు కనుక విజ్ఞులు అక్షరదోషాలు ఎంచక కేవలం subject ని మటుకే గ్రహించగలరని మనవి.
Note: సత్సంగం యొక్క  Audio లను యూట్యూబ్‌ ద్వారా మరి కొన్నింటిని పొందవచ్చు. ఆ లింక్‌


2015 గురుపౌర్ణమి బోధామృతం ఈ బోధలను text రూపంలో చదివేందుకు Pdf, mp3 download కోసం ఈ క్రింది లింక్‌ను క్లిక్‌ చేయగలరు
https://gurupournami2015.blogspot.com